1. De huurovereenkomst omvat de gehuurde wooneenheid met de complete inventaris.
2. De huurtijd gaat in Zondag 16.00 uur en eindigt eveneens op Zondag om 10.00 uur, tenzij anders overeengekomen.
3. De huurder verplicht zich het chalet behoorlijk te bewonen. Bij vertrek dient de huurder er voor te zorgen, dat alle afval in de containers is gedeponeerd, dat er geen vuile afwas blijft staan en de vakantiewoning weer opgeruimd en schoon wordt achter gelaten. Verder dienen elektrische apparaten te worden uitgeschakeld. Koelkast schoongemaakt, deur open. Controleren of ramen en deuren dicht zijn. Eventuele verdere aanwijzingen ontvangt u ter plaatse. Eventuele schade melden bij de eigenaar. Bij het stuk maken van servies goed dient u voor vervanging te zorgen.
De huurder is verantwoordelijk voor zijn gezelschap.
4. De huurder dient overlast aan anderen te voorkomen en aanwijzingen van de camping op te
volgen. Wangedrag kan verwijdering van de camping ten gevolge hebben zonder dat restitutie van de huursom plaats vindt.
5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan huurders, door welke
oorzaak ook ontstaan. Verhuurder is evenmin aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen. BBQ is niet toegestaan. Brand, en alle schade als gevolg van gebruik BBQ is voor rekening van huurder.
De huurder verplicht zich om de totale huursom te voldoen, ook al wordt er geen gebruik gemaakt van het gehuurde object.
Verzekering van genoemde risico’s zijn niet in de huurprijs begrepen; wij raden u aan voor uw reis de gebruikelijke verzekering af te sluiten. ( Denk aan reisverzekering, annuleringsverzekering, e.d. )
6. De camping en zijn staf zullen alles doen om uw verblijf zoveel mogelijk te veraangenamen.
In geval van een wens of klacht dient u zich in eerst instantie dan ook tot de receptie te wenden. In het onverhoopte geval, dat een gerechtvaardigde klacht niet zou worden opgelost, gelieve u z.s.m met de verhuurder in kennis te stellen, die alsnog een oplossing zal zoeken.